Partnerzy

Obecnie oficjalna lista partnerów ustępuje liście wielu różnych uczestników kilku programów składających się na całokształt listy wydarzeń.

 

Partnerzy Tygodnia Jezusa 2017:

 • Kościół Boży w Chrystusie, Praga dla Chrystusa
 • Kościół Chrystusowy, Społeczność Chrześcijańska Południe
 • Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Spichlerz
 • Kościół Chrześcijański w Warszawie, Słowo Życia
 • Kościół Ducha Świętego
 • Kościół Ewangeliczny Misja Łaski
 • Kościół Ewangeliczny Zgromadzenia Bożego
 • Kościół Nowe Pokolenie, Warszawa
 • Wspólnota Kościoła Chrześcijańskiego Wieczernik, Namiot Dawida
 • Misyjny Obóz Wędrowny
 • Klub Dobrej Muzyki – KDM.pl
 • Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej GLORY

Uczestnicy programu 2017:

 • Misja Bramy Nieba Płomienie Piekła
 • Janusz Bigda
 • Hip hop – GID, SDW, Snesz, Peazeti, Niebiańska Ekipa, Kristo, Elmer, Allen, Kryzys, Arci, Kolah
 • CorTuum Projekt Halleluja
 • Tehillah
 • Gospel Joy
 • 6rano
 • Jacek Pietrzak Band
 • La Pallotina
 • Marzena Dunikowska
 • Mazel Tov
 • Misja Debora
 • Misja Kerygma
 • Soudarion
 • The Saved
 • Wspólnota Betezda
 • Zespół 33

Udział w Tygodniu Jezusa 2016 wzięli między innymi:

 • Kościół Uliczny w Warszawie
 • Kościół Ewangeliczny Misja Łaski
 • Kościół Namiot Dawida
 • Wspólnota Odkupionych Chrześcijan KBwCh
 • Kościół Ewangeliczny Zgromadzenia Bożego
 • Kościół Ducha Świętego / Fundacja NEBO
 • Mt 28
 • Kościół Nowe Pokolenie w Warszawie
 • Misyjny Obóz Wędrowny

W roku 2015 aprobatę dla inicjatywy wyrazili m.in.:

 • Bp Kościoła Zielonoświątkowego Marek Kamiński
 • Prezbiter Kościoła Bożego w Chrystusie Andrzej Nędzusiak
 • Prezbiter Kościoła Chrystusowego w RP Andrzej Bajeński
 • były Sekretarz Generalny Aliansu, dyrektor PROEM-u Władysław Dwulat
 • Pastor I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów Marek Budziński
   1.